Ensam vårdnad

Vi företräder Er vid tvister

Om oss

Vi är en allmänpraktiserande juristbyrå som främst är verksam inom humanjuridiken. Vårdnad och umgänge, arbetsrätt, brottmål, migrationsrätt, personlig assistans, socialrätt och fall som behandlar olika former av tvångsvård är våra främsta arbetsområden.

Vi kan hjälpa dig när du behöver hjälp med frågor gällande vårdnad och umgänge eller andra familjerättsliga ärenden.

Vi lägger mycket omsorg vid att ditt ärende ska hanteras skyndsamt, att vi ska finnas tillgängliga för dig när du behöver det samt att du ska få personlig och omsorgsfull service. Vi har tystnadsplikt gällande det som anförtros oss inom ramen för uppdraget. Ett stort personligt engagemang och en stark inriktning är grunden för utörandet av våra uppdrag. 

 Kontakta oss för en helt kostnadsfri inledande rådgivning