Juridisk expertis
inom vårdnadsärenden

Familjerätt - Vårdnad - Umgänge - Fri rådgivning

Juridisk expertis
inom vårdnadsärenden

Familjerätt - Vårdnad - Umgänge - Fri rådgivning

Ensam vårdnad – juridiskt stöd genom hela processen

Om du känner att du har hamnat i en återvändsgränd och behöver hjälp med hur du ska gå vidare gällande vårdnaden om ditt barn finns vi till hands för att hjälpa dig med juridiskt stöd.

Lever du i ett våldsamt förhållande? Utsätter din partner dig och ditt barn i förhållandet för övergrepp? Då bör du söka hjälp och skydd så långt det bara går. I vissa fall rekommenderar vi att du söker ensam vårdnad om ditt barn. Vi kan bistå dig i rätten. Vi kan ge råd om hur du går tillväga i de olika steg i processen som det innebär att söka ensam vårdnad om ditt barn.

Kontakta oss via formuläret här på sidan eller ring oss på telefonnummer: 08-673 51 80 för en första kostnadsfri konsultation.

Barnens rättigheter i fokus

Vi har lång och gedigen erfarenhet av tvister som gäller vårdnad och umgänge. Vi kan därför säkerställa att dina barns rättigheter tas till vara på absolut bästa sätt. När det kommer till vårdnadstvister är det barns rättigheter som är viktigast.

Vi hjälper dig som är i en situation där den andra vårdnadshavaren hotar med att kidnappa eller ta barnen ifrån dig. Vi vet hur din sak bör drivas på bästa sätt och hur du på bästa sätt kan hitta en lösning som sätter barnens bästa i första rummet.

På den här hemsidan berättar vi kortfattat om hur en vårdnadsutredning och en vårdnadstvist går till samt hur du bäst går tillväga om du behöver ansöka om ensam vårdnad. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en inledande gratis rådgivning, antingen på plats på vårt kontor eller via telefon.

Att lösa en svår situation

Många förhållanden där det finns barn med i bilden går tyvärr i kras i dagens Sverige. Det är lätt att barnen hamnar i kläm när föräldrarna inte lyckas samarbeta. I somliga fall går det så långt att relationen blir helt ohållbar och man måste försöka hitta en annan lösning både för barnens och sitt eget bästa. 

Att hamna i en situation där man måste överväga att begära ensam vårdnad om sina barn är givetvis mycket komplicerat. I vissa fall finns det svårare skäl än brister i kommunikationen som ligger bakom att man överväger detta. Det kan exempelvis handla om missbruk, våld, övergrepp, kriminalitet eller helt enkelt en stor risk att ena föräldern olovligen tar med sig barnen utomlands eller till annan ort. Minns att det alltid är barnets bästa som måste komma i första hand.

Begär professionell hjälp

Är det så att du befinner dig i en sådan situation är det mycket viktigt att du får professionell hjälp och stöd för hitta en lösning på det problemet. En advokat eller en jurist kan råda dig om hur du på laglig väg kan skydda ditt barn. Ofta försöker man hitta en lösning där båda vårdnadshavarna har fortsatt gemensam vårdnad, men om det inte går, måste frågan om vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden avgöras i domstol.

Det som är viktigt när man befinner sig i den här typen av situation är att försöka vara så saklig som möjligt. Även om man är rädd för eller arg på den andra personen, och oroar dig för vad han eller hon kan göra, är det viktigt att alltid sätta barnens bästa i centrum. Det är barnens perspektiv som väger tyngst juridiskt sett. Det är barn som har rätt till umgänge med sina föräldrar, inte föräldrar som har rätt till umgänge med sina barn. Det är dock endast i extremfall som man fråntar en person umgängesrätten till sina barn och det är i fall där personen är våldsam, förgriper sig på barnet, är tungt kriminell eller är psykiskt sjuk eller har någon psykisk störning som gör det nödvändigt att hellre skydda barnen än att låta dem utsättas för umgänge med en sådan förälder.  

Rättsskydd/Rättshjälp

I många ärenden kan vårt arvode betalas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller av staten (rättshjälp). I hemförsäkringen ingår normalt rättsskydd som täcker upp till cirka 80 procent av ombudskostnaderna.

Om man inte har hemförsäkring kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp, då står staten för en del av ombudskostnader.

Vi undersöker alltid dina möjligheter att erhålla rättsskydd eller rättshjälp och hjälper dig även att ansöka om detta. Välkommen att vänd dig till oss för en första kostnadsfri rådgivning.

Vi är en advokatfirma med specialistkompetens inom familjerätt