Ensam vårdnad

Vi företräder Er vid tvister

Medarbetare

Arvid Danielsson, advokat, delägare

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)8-411 22 08

+46 (0)70-391 01 21

Adam Grabavac, advokat, delägare

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)8-411 22 51

+46 (0)70-570 00 35

Jonas von Heidenstam, advokat, delägare

E-post:  [email protected]

Tel växel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)8-411 22 88

+46 (0)70-946 11 17

Sofia Tedsjö, advokat, delägare

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)8-411 22 83

+46 (0)70-276 38 24

Jessica Gustavsson, advokat

E-post:  [email protected]

Tel växel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)8-411 22 03

+46 (0)70-231 92 42

Gustaf Kjellberg, biträdande jurist

E-post: [email protected]

Tel växel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)8-411 22 36

+46 (0)734 429 283

Emilia Liedbeck, biträdande jurist

E-post: [email protected]

Tel växel: +46 (0)8 411 22 52

Tel direkt: + 46 (0)8-411 22 81

+46 (0)70-938 33 37

Felix Nelson, biträdande jurist

E-post: [email protected]

Tel växel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)8-411 22 60

+46 (0)70- 947 98 80

Marcus Stalebrant, biträdande jurist

E-post: [email protected]

Tel växel: +46 (0)8 411 22 52

Tel direkt: +46 (0)8 410 22 213

+46 (0)73 442 44 35

Evelina Johansson, biträdande jurist

E-post: [email protected]

Tel växel: +46 (0)921-20 89 90

Tel direkt: +46 (0)921-20 89 93

+46 (0)70-882 79 58

Victoria Fjällborg, biträdande jurist

E-post: [email protected]

Tel växel: +46 (0)921-20 89 90

Tel direkt: +46 (0)921-20 89 90

Leontina Hällström, sekreterare

E-post: [email protected]

Tel växel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)73- 421 82 19

Natailia Quintana, sekreterare

E-post: [email protected]

Tel växel: +46 (0)8-411 22 52

Tel direkt: +46 (0)76-870 70 88

 

 

Kontakta oss för en helt kostnadsfri inledande rådgivning