Vi företräder Er vid tvister

Våra familjejurister har stor erfarenhet och specialistkompetens inom vårdnadsärenden. Välkommen att kontakta oss på 08-411 22 52 eller [javascript protected email address] för en kostnadsfri inledande rådgivning.
umgänge

Ensam vårdnad

Frågor om vårdnad kan vara både känslomässigt och juridiskt komplicerade. Vi hjälper dig med juridiken. Läs mer

tvist

Om oss

Vi är en allmänpraktiserande juristbyrå med specialistkompetens inom vissa områden såsom familjerätt. Läs mer

kontakta

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss för en helt kostnadsfri inledande rådgivning. Läs mer

Ensam vårdnad

Om du känner att du har hamnat i en återvändsgränd och behöver hjälp med hur du ska gå vidare gällande vårdnaden om dina barn så finns vi till hands för att hjälpa dig med juridiskt stöd. Vi kan bistå dig i rätten och vi kan även svara på hur man går tillväga i olika steg i processen.

På C J Advokatbyrå har vi lång och gedigen erfarenhet av tvister som gäller vårdnad och umgänge. Vi kan därför säkerställa att både dina och dina barns rättigheter tas till vara på absolut bästa sätt. 

Vi hjälper givetvis också dig som är i en situation där den andra vårdnadshavaren hotar med att ta barnen ifrån dig. Vi vet hur din sakska läggas fram på bästa sätt och hur man på bästa sätt hittar en lösning som sätter barnens väl i första rummet.

På den här hemsidan berättar vi kortfattat om hur en vårdnadsutredning och en vårdnadstvist går till samt hur du bäst går tillväga om du behöver ansöka om ensam vårdnad. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en inledande gratis rådgivning, antingen på plats på vårt kontor eller via telefon.

Att lösa en svår situation

Många förhållanden där det finns barn med i bilden går tyvärr i kras i dagens Sverige. Det är lätt att barnen hamnar i kläm när föräldrarna inte lyckas samarbeta. I somliga fall går det så långt att relationen blir helt ohållbar och man måste försöka hitta en lösning både för barnens och sitt eget bästa.

Att hamna i en situation där man måste överväga att begära ensam vårdnad om sina barn är givetvis mycket komplicerat. I vissa fall finns det svårare skäl än bara personliga kommunikationssvårigheter som ligger bakom att man överväger detta. Det kan exempelvis handla om missbruksproblematik, våld, övergrepp eller risk för att den andra föräldern olovligen tar med sig barnen utomlands eller till annan ort.

Överväg professionell hjälp

Om du befinner dig i en sådan situation är det viktigt att du tar professionell hjälp för att få stöd och hitta en lösning på problemet. I första hand försöker man hitta lösningar där båda vårdnadshavarna har fortsatt gemensam vårdnad, men om det inte går måste frågan om vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden avgöras i domstol.

Det som är viktigt när man befinner sig i den här typen av situation är att försöka vara så saklig som möjligt. Även om man är arg på den andra personen eller rädd för vad han eller hon kan göra är det viktigt att sätta barnens bästa i centrum. Det är barnens perspektiv som väger tyngst juridiskt sett och ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Det är endast i extremfall som man fråntar en person umgängesrätten till sina barn. Åtgärden kan dock vara nödvändig om särskilda skäl föreligger.  

Rättsskydd/Rättshjälp

I många ärenden kan vårt arvode betalas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller av staten (rättshjälp). I hemförsäkringen ingår normalt rättsskydd som täcker upp till cirka 80 procent av ombudskostnader.

Om man inte har hemförsäkring kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp, då står staten för en del av ombudskostnader.

Vi undersöker alltid dina möjligheter att erhålla rättsskydd eller rättshjälp och hjälper dig även att ansöka om detta.